توضیحات سهیل مهدی درخصوص تداخل بازی های ملی با لیگ برتر

138
صحبت های سهیل مهدی، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ در خصوص ابهامات در برگزاری لیگ برتر
Milad
Milad 417 دنبال کننده