جلسه 36 فیزیک دوازدهم-حرکت با شتاب ثابت4 بررسی معادله مکان زمان - محمد پوررضا

211
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "حرکت با شتاب ثابت 4 بررسی معادله مکان زمان در حرکت با شتاب ثابت" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده