• 333

    عذر خواهی سران قبایل عراقی در کربلا از سر کنسولگری ایران در کربلا بخاطر حمله بعضی از تظاهر کنندگان عراقی به کنسولگری ایران%

    موضوع عذز خواهی سران قبایل عراقی از سر کنسولگری ایران در عراق شهر کربلامعلی%


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی