به یاد استاد شجریان در چهلمین روز درگذشت شان

517
یاد ققنوس آواز ایران زمین، استاد محمدرضا شجریان را گرامی می داریم.
با گروه فرهنگی گرزمان در سایت، اینستاگرام و تلگرام همراه باشید:
Telegram :
https://t.me/garozman

instagram:
https://instagram.com/garozman1398

site:
https://garozman.ir