پرداخت وام 1 میلیون تومانی به ۱۰ میلیون خانوار

115
Milad Beiki
Milad Beiki 325 دنبال‌ کننده
رئیس جمهور در جلسه امروز ۲۸ آبان ماه هیئت دولت گفت: کمک بسته معیشتی ۴ ماهه به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان به خانوار‌های فاقد درآمد ثابت پرداخت می‌شود.
Milad Beiki
Milad Beiki 325 دنبال کننده