دستگاه کنترل تردد تشخیص چهره با ماسک - شرکت آرمان اندیش

53
در حال حاضر طبق قانون مدیریت ستاد بحران پوشیدن ماسک در هر زمان که در مکان های عمومی حضور دارید مانند ساختمان های اداری قانون اجباری است، همچنین با استفاده از سیستم های امنیتی کنترل تردد در هر زمان می توانید کارمندان حاضر در محل کار را کنترل نمایید. این سیستم ها به گونه ای طراحی شده اند که می توانند دمای بدن افراد حین تردد بسنجند و همچنین پرسنل با ماسک بتوانند تردد خود را ثبت نمایند
سایت فروشگاهی ما :
www.arman-ap.com
Armanandish
Armanandish 0 دنبال کننده