• 199

    معاون شهردار آلودگی هوا را گردن آسمان انداخت

    معاون شهردار آلودگی هوا را گردن آسمان انداخت؛ «ما نمی توانیم باد هوا را زیاد کنیم!»

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی