آذری جهرمی: انتخاب پیام رسان ها "فرمایشی" نیست

854
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات:
آیا در وزارت ارتباطات برنامه ای برای تجمیع پیام رسان ها وجود دارد ؟