کارت زرد برای وزیر کشور

7
در جریان طرح سوال نماینده اهواز و جمعی از نمایندگان از وزیر کشور، نمایندگان از پاسخ وی قانع نشدند. پاسخ رحمانی فضلی وزیر کشور به سوالی درباره عدم نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و عدم اجرای مفاد آئین‌نامه اجرایی انتصاب شهرداران نمایندگان را قانع نکرد.
Milad Beiki
Milad Beiki 78 دنبال کننده