• پایان نامه بررسی تاثیر آموزش مهارت زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی

    دانشگاه تربیت معلم دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی گروه روان شناسی پایان نامه: برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی موضوع: بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نیشابور ( 87- 1386) لینک متن کامل: http://77u.ir/?p=78996

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی