• 247

    یکی از زیباترین و جذاب‌ترین مناجاتهای مخلوق با خالق هستی که به روح آرامش و ثیقل وبه جسم خاکی قدرت وتوان می‌دهد الله اکبر... سبحان الله... %

    ABDOLSAMAD عبدالصمد GHERAATI قرائتی www.namayesh.com www.google.com www.yahoo.com www.tamasha.com/v/NB4ba www.isaar30.com


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی