10 گل که نگهداری آسانی دارند

66
Mobibii
Mobibii 81 دنبال‌ کننده
گل های مقاوم ویژگی های مختلفی دارند. بعضی از گل ها مقاوم به سرما و گرما هستند.
Mobibii
Mobibii 81 دنبال کننده