جلسه 36 فیزیک نظام قدیم - حرکت شناسی 14 و تست تجربی 89 - مدرس محمد پوررضا

167
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "حرکت شناسی 14 و تست تجربی 89" در فیزیک نظام قدیم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده