• نرم افزار لکه سه رنگی فلزیاب

    در فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانسی تنظیمات مدار اصلی که میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد همه نوع لکه رنگ در برنامه لکه سه رنگی یا نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI بنابر قانون فلزیاب تصویری طبق رادار تصویری از شرایط اطراف خود را اشکار نموده و با انالیز یا فیلتر لکه رنگ میتواند وضعیت هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات یا ساختار ترکیب سنگ ها یا کانیها یا ذرات مغناطیسی مزاحم را تشخیص داده و مشخص نمود

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی