• 270

    گذرگاه برکهارت - Breakheart Pass 1975

    سینمایی - گذرگاه برکهارت - Breakheart Pass 1975 - وقتی دیفتری تمام شهر را می گیرد یک قطار با مواد دارویی و تفنگداران به سمت شهر راه می افتد که یک مسئول شهر یوتا همسرش و یک نگهبان و زندانیش دیکین ( چارلز برانسون ) در آن قرار دارد بعد از مدتی در میان کوه ها متوجه میشوند که تفنگداران نیستند و تلگراف ها قطع شده و .... - Gap.im/nama66


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی