• 178

    آپنه خواب باعث دندان قروچه ميشود؟

    طبق آمار کودکان حدود 10 تا 20 درصد دندان ‌قروچه دارند. این عارضه در کودکان معمولا در زمان رویش‌ دندان‌های شیری و زمان رویش دندان‌های دائمی بیشتر دیده می‌شود و پس از آن بهبود می‌یابد. این مشکل درسنین 20 تا 40 سالگی شایع‌تر است. معمولاً این حالت هنگام خواب رخ می‌دهد بسیاری افراد درمورد آن آگاهی ندارند و فقط ممکن ‌است بعضی صبح‌ها از درد فکین یا دندان‌ها شکایت داشته باشند.دندان قروچه که هنگام خواب رخ می‌دهد معمولا به صورت فشار دندان‌ها روی هم یا سائیدن آنها به هم است اما گاهی دندان قروچه در طول روز هنگام بیداری هم رخ می‌دهد که معمولاً واکنش‌ به تحریک خاص است مثلاً موقع عصبانی‌ شدن و هیجان که معمولاً فرد دندان‌ها را روی‌ هم فشار ‌می‌دهد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی