• 190

    آموزش حسابداری کاربردی -حقوق مدیران شرکت

    آموزش حسابداری کاربردی -حقوق مدیران شرکت برای مدیران شرکت حقوق تعیین می شود ، این نکته اساسی شرایطی دارد که در این فیلم به آن پرداخته می شود .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی