• 78

    درس هفتم کتاب انسان و محیط زیست، صفحات 96 الی آخر

    در این ویدئو درس هفتم از کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم تدریس می شود و به بیان تفاوت ها و انوع صنعت گردشگری پرداخته می شود.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی