• 4,313

    استنداپ کمدی و تقلید صدا مجید ترکمان در مرحله دوم عصر جدید قسمت سوم

    چگونه مجید ترکمان، خوانندگی و استندآپ کمدی را به تقلید صدایش اضافه کرد و تا مرز شوخی با داوران پیش رفت؟ دومین اجرای قسمت سوم از دور دوم عصرجدید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی