بررسی ویژگی‌ های واکسن فخرا

95
واکسن فخرا یکی از واکسن‌های بومی کشور است که مراحل تحقیق و تولید آن با مدیریت وزارت دفاع و با بهره گیری از توان علمی و تخصصی دانشمندان ایرانی از ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا آغاز شده است.
Milad Beiki
Milad Beiki 99 دنبال کننده