• 768

    بستری شدن حسن ریوندی در بیمارستان

    حسن ریوندی در بیمارستان بستری شد! حسن ریوندی به دلیل سرماخوردگی شدید و التهاب تارهای صوتی در بیمارستان بستری شد؛ برنامه های وی در تبریز موقتا لغو شده است...


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی