بررسی ترکیب سیستم سازه ای مختلف در ارتفاع به همراه یک مثال کاربردی

301
آموزش جامع ترکیب سیستم سازه ای مختلف در ارتفاع؛ بررسی زمان تناوب و ضریب رفتار سازه برای سیستم های مختلف در ارتفاع و ضوابط موجود در استاندارد 2800
برای دریافت این آموزش به ادرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/art47
sabzsaze
sabzsaze 0 دنبال کننده