• 229

    بررسی ترکیب سیستم سازه ای مختلف در ارتفاع به همراه یک مثال کاربردی

    آموزش جامع ترکیب سیستم سازه ای مختلف در ارتفاع؛ بررسی زمان تناوب و ضریب رفتار سازه برای سیستم های مختلف در ارتفاع و ضوابط موجود در استاندارد 2800 برای دریافت این آموزش به ادرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art47

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی