• 190

    کاشت ایمپلنت دندان با لیزر - فیلم رضایتمندی بیمار

    کاشت ایمپلنت دندان با لیزر - فیلم رضایتمندی بیمار فیلم رضایتمندی جناب آقای امینی بیمار ایمپلنت دندان با لیزر، که درمان خود را در کلینیک دندانپزشکی ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی گذرانده است. ایشان به کلینیک ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی مراجعه نموده اند و 3 واحد ایمپلنت دندان خود را با لیزر در این کلینیک انجام داده اند. https://drsojodi.com/dental-implant-patient-23-02-2019 کاشت ایمپلنت دندان با لیزر فیلم رضایتمندی بیمار دکتر سجودی متخصص ایمپلنت

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی