• 176

    مبحث ماهیچه زیست شناسی

    ? تدریس مبحث ماهیچه زیست شناسی با روش پینگ پینگ و استفاده از الگوی (4-3-4-1) حتما ببینید و عالی یاد بگیرید و بترکونید ?

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی