تصحیحات اتمسفری و رادیومتریک تصاویر سنتینل ۳

146
آموزش رایگان تصحیحات اتمسفری و رادیومتریک تصاویر سنتینل ۳ . برای دانلود و مشاهده کامل آن وارد سایت زیر شوید.
https://srs-gis.ir/product/atmospheric-correction-sentinel-3/
آموزش رایگان، کاربردی و پروژه محور پیش پردازش تصاویر ماهواره سنتینل ۳ در نرم افزار SNAP. در این آموزش تمامی پیش پردازش ها، شامل تصحیحات اتمسفری، هندسی و تبدیلات رادیومتریکی آموزش داده شده است. در این آموزش برای اولین بار، روشی برای تصحیحات اتمسفری تصاویر Sentinel- 3 آموزش داده شده است. این آموزش به دوستان خود معرفی کنید.
Arman samadi
Arman samadi 0 دنبال کننده