• مسائل محلول ها، درصدجرمی، مولار شیمی

    آموزش مسائل محلول ها، درصدجرمی، مولار توسط استاد شیروانی مدرس موسسه حرف آخر. ? بدون نیاز به فرمول

    6 اسفند 1397 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی