• چگونگى كنترل خشم در كودكان

    يكى از مشكلاتى كه والدين با آن روبرو هستند لجبازى كردن و پرخاشگرى كودكان است. اولين گام در حل اين مشكل اين است كه بررسى كنيم چرا كودك ما پرخاشگرى ميكند؟ در چه مواردى كودك ما لجباز ميشود؟ اگر والدين خود در محيط خانه بسيار عصبى و پرخاشگر هستند نمى توانند انتظار فرزندى آرام را داشته باشند چون كودكان از والدين خود اين رفتار را مى آموزند. پس والدين بايد بياموزند كه چگونه خشم خود را كنترل كنند و سپس اين امر را به فرزندان خويش انتقال دهند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی