• تیکه طنز جناب خان به استعفای دکتر ظریف

    جناب خان و ظریف

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی