• 109

    فلاسفه معروف درباره عشق چه می گویند؟

    فیلسوفان بزرگ درباره زیبایی عشق سخن می گویند. ویدیوی دیدنی برای کسانی که عاشق چنین مضامینی هستند


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی