• 439

    حرف های عموپورنگ در مورد گرانی و دلیل ازدواج نکردنش

    دم عموپورنگ گرم که حرف دل همه جوونا رو زد خوشحالم که ازدواج نکردم، برای تهیه یک خانه باید 3نسل کار کنیم بعد ازدواج کنیم ‎

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی