ویدیویی که نشان میدهد شیراز قدیمی ترین شهر و منطقه دنیاست
  • ویدیویی که نشان میدهد شیراز قدیمی ترین شهر و منطقه دنیاست

    کشف سندهای موثق و با اعتبار که نشان می دهد شیراز قدیمی ترین منطقه دنیاست! حتی قبل از تخت جمشید و اهرام مصر بوده است! حتما ببینید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی