درباره گرمازدگی در پیاده روی اربعین

16
وزیر بهداشت با بیان اینکه تنها نگرانی ما در اربعین امسال با توجه به گرمای بی سابقه هوا، بحث گرمازدگی است؛ مؤثرترین راهکار در این زمینه را تردد شبانه زوار دانست.
Milad Beiki
Milad Beiki 325 دنبال کننده