• 207

    کنایه مدیری به مسئولین / زندگی مجموعه ای از روی پنجه رفتن هاست!

    کنایه مدیری به مسئولان در برنامه دورهمی زندگی مجموعه ای از روی پنجه رفتن هاست!


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی