• 400

    رشتی خواندن یک گیلانی در ایتالیا در قرنطینه کرونا روی بالکن

    بماند به یادگار در دفتر خاطرات جهان از این روزها که کرونا مردمان را در خانه نگه داشته اما دل های آنان را به هم نزدیک کرده است! ایتالیایی ها این شب ها و روزها از خانه هایشان برای هم آواز می خوانند. یک خانواده گیلانی هم برای همسایه های ایتالیایی خود ترانه رعنا را می خوانند


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی