چطور به انگلیسی بپرسم هوا چطوره؟

405
چطور بپرسم هوا چطوره؟
How's the weather?
هوا چطوره؟
It's cloudy ابریه
It's sunny آفتابیه
It's rainy بارانیه

استاد محمدحسین کریمی
برای دریافت آموزشهای بیشتر پیج اینستاگرام مارو فالو کنید ایدی اینستاگرام: mohammd_karimi_com
mohammd_karimi
mohammd_karimi 0 دنبال کننده