• 127

    چطور به انگلیسی بپرسم هوا چطوره؟

    چطور بپرسم هوا چطوره؟ How's the weather? هوا چطوره؟ It's cloudy ابریه It's sunny آفتابیه It's rainy بارانیه استاد محمدحسین کریمی برای دریافت آموزشهای بیشتر پیج اینستاگرام مارو فالو کنید ایدی اینستاگرام: mohammd_karimi_com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی