• 379

    اولین فیلم منتشر شده از داخل مسجد النور نیوزیلند پس از تیراندازی مرگبار

    اولین فیلم منتشر شده از داخل مسجد النور نیوزیلند پس از تیراندازی مرگبار (حاوی تصاویر دلخراش )

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی