سخنران حرفه ای و بهبود مهارتهای سخنرانی با کمک ضمیر ناخودآگاه
  • سخنران حرفه ای و بهبود مهارتهای سخنرانی با کمک ضمیر ناخودآگاه

    https://www.sublimiran.com/product/spokesman/ افزایش مهارتها و توانایی های روانی و حسی لازم برای سخنرانی فوق العاده - تثبیت توانایی ها - بهبود زبان بدن ناخودآگاه در سخنرانی ها و ...

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی