• 1,088

    اجرای دختران ووشوکار در عصر جدید

    فاطمه جزینی و منیره پناهی (گروه ایراندخت) از درچه اصفهان از شاگردان خواهران منصوریان ، چهارمین اجرای قسمت سوم از دور مقدماتی فصل دوم دو ایران‌دختِ باانگیزه ووشو کار، که با نیزه به قلب مبارزه زدن و ۴ چراغ سفید، شکار کردن!


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی