• 181

    زندگی پنهان یک سلول - The Hidden Life of the Cell

    مستند: زندگی پنهان یک سلول - The Hidden Life of the Cell 2012 - مستندی شگفت انگیز از جهانی درون سلول - از سطح غشای سلولی به عنوان یک سیستم دفاعی ، تا شاهراه های پویا و فعالی که محموله ها را از سلول عبور می دهند و توربین های خارق العاده ای که نیروی مورد نیاز سلول را برای جای دادن DNA هسته و ساخت هزاران پروتئین - هدف ویروس ورود به این سیستم و زیر فرمان گرفتن آن و پایان خودخواهانه این عمل است: تولید ویروس های بیشتر - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی