• 136

    از ورامین برای آموزش حسابداری اومدم و پس از دو جلسه حسابدار شدم

    از ورامین برای آموزش حسابداری اومدم و پس از دو جلسه حسابدار شدم ماجرای شنیدنی کارآموز حسابداران برتر که با وجود متاهل بودن، فرزند داشتن و مسافت دور به سرعت موفق شدند حسابدار یک سازمان بزرگ در ورامین شوند را حتما ببینید!!!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی