یک نکته ی مهم در رابطه با کلمه ی Police در زبان انگلیسی

276
چگونگی استفاده از فعل مناسب برای این کلمه
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده