سخنان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی درباره خبرنگاران

177
سخنان آموزنده فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی پیرامون خبرنگاران که برگرفته از کتاب سرخ ایشان هستند.
shabakedanayi
shabakedanayi 0 دنبال کننده