معنی کلمه ی "Nuts" چیست؟

253
چگونگی استفاده از این کلمه به همراه چند مثال
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده