• 188

    صادق بودن و روراست بودن با کسی به انگلیسی چی میشه؟

    یک اصطلاح بسیار سودمند و کاربردی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی