نام هر یک از انگشتان دست در زبان انگلیسی

163
شاید خیلیاتون نمی دونستید در زبان انگلیسی هم هر انگشتی یک اسم داره ولی اشکالی نداره با دیدن این ویدئو یاد می گیرید
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده