کلمات و اصطلاحات انگلیسی در مورد جاده ها و تصادفات

183
Slippery
Fender bender
اصطلاحات cars
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده