• 10,074

  نمایش و اجرای دختر شیرین زبان آدرینا توشه در عصر جدید قسمت سیزدهم

  شب سیزدهم : شرکت کننده چهارم - آدرینا توشه


 • 4 دیدگاه
  عکس امنیتی
  • عالی بود ...
   92318  -  22 مهر 1398  |  0

  • خیلی خوب بود ولی اجرای دوم چرت بود
   اسما  -  29 شهریور 1398  |  0

  • اگه عرضه داره بخندونه بعدشم گریه نکرده بود ادای گریه درآورد
   مینا  -  3 تیر 1398  |  0

  • استعدهد نداره و خوب بازی نکرد
   نهال  -  2 تیر 1398  |  0