کولینگ تاور مدار باز مرطوب 02126145899

17
کولینگ تاور مدار باز https://zaya.io/lggkg یا همان برج خنک کننده مرطوب از انواع برج‌ها بوده که عهده‌دار خنک کردن سیال می‌باشد. مایع گرم از بالای با گذر از سطوح خنک کننده و برخورد با جریان هوای تازه که از محیط خارج به وسیله پروانه وارد کولینگ تاور می‌شود تبادل حرارتی انجام می‌دهد. که به دنبال آن موجب خنکی و ته نشین شدن در انتهای دستگاه می‌شود.
Cooling Tower
Cooling Tower 0 دنبال کننده