• مبتکر شتابدهی استعداد در ایران پل استار / بهترین ابزار کمک آموزشی

    سیرکت میز یکی از ابزار آموزشی،برای درک مفهوم الکترونیک است که موسسه پل‌استار برای نخستین بار در ایران آن را مورد استفاده قرار می‌دهد. این ابزار کمک آموزشی ذهن کودک را درگیر کرده و قدرت حل مسئله او را تقویت میکند که بی‌شک در تصمیم‌گیری صحیح و منطقی کودک تاثیرگذار است. 01334911 www.poulstar/com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی