داغترین‌ها: #انتخابات

مبتکر شتابدهی استعداد در ایران پل استار / بهترین ابزار کمک آموزشی

278
سیرکت میز یکی از ابزار آموزشی،برای درک مفهوم الکترونیک است که موسسه پل‌استار برای نخستین بار در ایران آن را مورد استفاده قرار می‌دهد.
این ابزار کمک آموزشی ذهن کودک را درگیر کرده و قدرت حل مسئله او را تقویت میکند که بی‌شک در تصمیم‌گیری صحیح و منطقی کودک تاثیرگذار است.
01334911
www.poulstar/com