• 237

    با دیگران آنطوری که دوست داری با تو رفتار کنند رفتار نکنید

    وقتی که بچه بودیم همیشه به ما نصیحت می کردند که: با دیگران همانطور رفتار کن که می خواهی با تو رفتار کنند این واقعا سیاست ارتباطی غلطی است. ویدیو را ببینید گروه آموزشی ارشیا دکامی https://www.dekami.com/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی